Vừa lừa địt được em đồng nghiệp lại bị kẻ khác cướp mất