May mắn trở thành diễn viên khách mời đóng phim người lớn