Chủ xưởng hống hách bị công nhân lên kế hoạch bắt hiếp dâm